ค้น (Search) ที่ google คำว่า ทนายกิตติศักดิ์

Tel. 08-1 566-1004 

*************************** 

เรียนรู้ประสบการณ์ในการว่าความของทนายกิตติศักดิ์
แพทย์โอสถ ได้จากบทความชุดเรื่อง "ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Criminal Justice Reform)"

ทนายกิตติศักดิ์ แพทย์โอสถ (Attorney Kittisak Bha
eth-Osoth) ได้นำส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการว่าความแก้ต่างให้แก่ จำลยในคดีอาญาไปเขียนเป็นบทความชุดเรื่อง "ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Criminal Justice Reform)" อยู่ที่

http://www.facebook.com/thaenaik หรือ

http://www.facebook.com/thaenaik1

สำหรับท่านที่ไม่มีหน้าแฟนเพจ ของ เฟซบุ๊ค (Facebook Fan Page) ท่านสามารถอ่านบทความเหล่านั้น ย้อนหลังได้ โดยคลิกที่คำสั่ง "บทความ" บริเวณกลุ่มเมนูคำสั่งด้านซ้าย ของเว็บไซต์นี้

นอกจากนั้น สำหรับท่านที่มีปัญหาทางกฎหมาย หรือคดีความ และกำลังแสวงหาคำตอบอยู่ ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นในทางกฎหมาย (Legal Advisory) ของทนายกิตติศักดิ์ แพทย์โอสถ ซึ่งใช้นามแฝงว่า "เกี้ยงเต็ก" อาจเป็นประโยชน์ต่อ ท่านในการนำไปเทียบเคียง และปรับใช้เพื่อให้เข้ากับ กรณีตามปัญหาของท่านได้บ้างตามสมควร โดยไปที่

http://www.board.212cafe.com/view.php?user=lawyers&id=2206 หรือ

http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=lawyers&id=2248

หรือค้น (Search) ที่ Google คำว่า อาชญากรคอเชิร์ตขาว (กระดานสนทนา (Web Board) เดิมของ สภาทนายความแห่ง ประเทศไทย)


powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE